جایزه بین المللی پولار 2018 به انستیوت ملی موسیقی افغانستان تفویض گردید

جایزه پولار که یک جایزه بین المللی در عرصه موسیقی و معادل ”جایزه نوبل” میباشد، امسال ( 2018)به گروه هنری ” متالیکا ”( Metallica) و انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تفویض گردید.
جایزه موسیقی پولار ( Polar Music Prize) یک جایزه بین المللی در عرصه موسیقی بوده در سال 1989 از طرف  استیکن اندرشون ( Stikkan Anderson)مولف ومنیجرگروپ (ABBA ) بنیاد گذاری شد و از سال 1992 بدینسو بعنوان تمجید از تلاشهای چشمگیر در عرصه موسیقی همه ساله به اشخاص انفرادی ، گروپ ویا نهاد ها درعرصه موسیقی تفویض میگردد. این جایزه عمدتا به دو موسیقی دان ویادو نهاد موسیقی اهدا میگردد. هر جایزه شامل یک میلیون کرون سویدنی است که در ماه جون در سالون کنسرت استاکهولم ( Stockholms konserthus) توسط پادشاه سویدن به برندگان آن تفویص میشود.