معرفی چهرۀ تازه در ورزش تای بوکس

 اجمل عمرزاده

 اجمل عمرزاده جوان رشید و ورزشکار مؤفق افغان متولد سال 1365 هجری شمسی  که از سن دوازده سالگی به این ورزش رزمی رو آورده و تا حال در چندین مسابقات آسیایی در ایران و ترکیه اشتراک نموده که موفقانه دو مدال طلا را از ایران و یک مدال نقره را از انقره- ترکیه بدست آورده است، وی با پشتکار و زحمتکشی در این ورزش که علاقه خاص اوست، در مسابقات سرتاسری تای بوکس درشهر ستهکولم- سویدن راه پیدا کرده است که روز شنبه تاریخ 18/03/2006  ساعت دو بعد از ظهر در فتیا (سپورت هالین)  برگزار میشود. 
 

دوستانیکه علاقمند تماشای مسابقۀ تای بوکس استند، میتوانند تکت دخول به این مسابقه را از سالون (سپورت هالین فیتیا سکولان) واقع فتیا بدست آرند.Lämna ett svar