Få tar emot asylsökande barn

Antalet minderåriga som kommer till Sverige, utan sina föräldrar, för att söka asyl ökar drastiskt. Under augusti kom 60–70 i veckan. Trots regeringens uppmaningar vill majoriteten av kommunerna inte ta emot dem

Hittills under 2009 har sammanlagt 1.300 minderåriga kommit ensamma till Sverige för att söka asyl. I somras då ett fyrtiotal anlände varje vecka trodde Migrationsverket att toppen var nådd. I stället har tillströmningen ökat till ett sjuttiotal per vecka under augusti. De största grupperna kommer från Somalia och Afghanistan.

Majoriteten av Sveriges kommuner vill fortfarande inte ta emot dem. Av Sveriges 290 kommuner är det just nu 98 som har tecknat avtal med Migrationsverket om mottagningsplatser.

– Vi klarar inte det här längre, säger Sophia Öhvall Lindberg, som är Migrationsverkets ansvarige i förhandlingarna med kommunerna.

Under det senaste året har Migrationsverkets chef Dan Eliasson och migrationsminister Tobias Billström (M) uppmanat kommunerna att teckna kontrakt om mottagande. Dan Eliasson har skrivit flera debattartiklar, samtidigt som både han och migrationsministern besökt kommuner.

Under 2009 har ett femtontal nya kommuner tecknat kontrakt. För närvarande för Migrationsverket förhandlingar med ytterligare cirka 20 kommuner.

– Det räcker inte. Vi har 350 minderåriga som sitter på tillfälliga boenden och väntar på en plats. Det är hundra fler än i somras, säger Sophia Öhvall Lindberg.

Mufs ordförande Niklas Wykman anser att migrationsminister Tobias Billström borde gå hårdare åt de kommuner som vägrar hjälpa till.

– Jag tycker att partiet och Tobias Billström är för slappa mot de moderata kommuner som är osolidariska. Vellinge är en skamfläck. Vad bottnar det i för människosyn när man gör en grej av att inte ta emot flyktingar? säger Wykman.

Migrationsminister Tobias Billström vill inte peka ut några enstaka kommuner, eller ändra på villkoren för mottagandet.

– Jag har varit tydlig mot till exempel Vellinge om att de borde kunna ta emot. Vi för dialog med kommunerna. Men det är uppenbart att vi måste öka informationsinsatserna ytterligare, säger Billström.Lämna ett svar