Fler kommuner måste ta emot flyktingar

Ekonomisk piska och morot ska få fler kommuner att ta emot asylsökande och flyktingar, enligt ett nytt förslag från Socialdemokraterna

Luciano Astudillo (S). Foto: Anders Wiklund/Scanpix.
Luciano Astudillo. Foto: Anders Wiklund/Scanpix.

Rika kommuner som inte tar emot flyktingar ska få betala till kommuner som tar emot flyktingar.

Det säger Luciano Astudillo, som är Socialdemokraternas talesperson i integrationsfrågor.

– Fler kommuner måste ta ett ansvar för den flyktingpolitik som Sverige är ansvariga för. Som det fungerar just nu är det ett par stadsdelar i vissa storstadsregioner som bär upp svensk flyktingpolitik. Så kan det inte fortsätta, säger han.

Om det nu blir så att kommuner känner sig tvingade att ta emot flyktingar blir det då verkligen ett bra mottagande?

– Flyktingmottagande är en del av hur Sverige fungerar. Då är det alla kommuners ansvar att bidra efter förmåga, säger Luciano Astudillo.

Det är en Socialdemokratisk arbetsgrupp som föreslår att alla kommuner ska kunna ta emot asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd och att exempelvis brist på bostäder inte ska vara ett giltigt skäl att säga nej.

Dessutom föreslår gruppen att rika kommuner som inte tar emot flyktingar ska tvingas att betala till kommuner som tar emot flyktingar via det kommunala utjämningssystemet.

På så sätt ska de pressas att ställa upp, samtidigt som kommuner som tar emot många flyktingar får större ekonomiskt stöd.

Exakt hur det ska gå till behöver utredas. Men tvångsplacering av flyktingar i vissa kommuner, som en del socialdemokrater krävt, avfärdar Astudillo.

– Det är helt orimligt att behandla en grupp annorlunda än andra och placera dem på ställen där de inte mår bra. Det ger varken jobb eller möjligheter att lära språket, tror vi.

De första veckorna i Sverige ska staten ansvara för flyktingars boende och sedan ska de erbjudas plats i lägenheter runtom i landet där det finns jobb.

De som till slut får uppehållstillstånd ska enligt förslaget få individuella etableringsplaner som utifrån kunskap och erfarenhet ska staka ut en vägg till arbete.

Alla anhöriginvandrare, som makar, ska få planer om de flyttar till Sverige inom sex år. Regeringen vill bara ge anhöriginvandrare den chansen under två.

– Det ska inte spela någon roll när du kommer till Sverige. Språk och jobb är viktigt för en kvinna som gift sig med en man som bor i det här landet.

Blir det inte dyrt?

– Det blir mycket dyrare att människor inte kan försörja sig själva, säger socialdemokraten Luciano Astudillo. 

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se

 http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3454112Lämna ett svar