اطلاعيه شعبه امور زنان انجمن افغانها

قرار است نشستي ميان زنان افغان به روز شنبه مورخ 10 اپريل در يک لوکال در نزديکي سيترا سنتروم ستوکهولم صورت گيرد .از آنعده  خانمهاي  محترم افغان که علاقمند به اشتراک درين نشست هستند ، احترامانه تقاضا ميگردد که با محترمه راحله آتش مسوول بخش زنان انجمن افغانها به شماره تيلفون 0765529129تماس بگيرند.برگزار کننده : شعبه امور زنان انجمن افغانها

پارکنگ لوکال به آدرس زير ميباشد

Bogsätravägen 2_6, Sätra

فاصله لوکال از استگاه مترو سيترا ، سه چهار صد متر ويا سه دقيقه پياده روي است Lämna ett svar