اطلاعيه ورزشي

تيم افغان فوتبال کلوب زير نظر آقاي وحيد اعرابي سابق عضو تيم ملي فوتبال افغانستان به تمرينان هفته سه بار آغاز نموده است

قبلا مژده به علاقمندان ورزش فوتبال در سايت افغانها نشر شده بود

از تمام علاقمندان ورزش فوتبال صميمانه دعوت بعمل ميآيد تا با آقاي وحيد اعرابي  غرض ثبت نام  درين تيم   تماس بگيرند

شماره تماس
 0708631714
ايميل

wahid_erabi@hotmail.com

 Lämna ett svar