افغانستان وناروي قرارداد برگشت پناهجويان افغان را تمديد کرده اند

طبق يک خبر موثق ، وزير امور مهاجرين افغانستان بعد از يک سفر رسمي به کشور ناروي ، قرار داد سال 2005 ميان ناروي و افغانستان را در مورد برگشت به اصطلاح داوطلبانه ( اما در عمل برگشت اجباري پناهجويان افغان ) پناهجويان افغان را تمديد نموده و عملا زمينه را براي اخراج اجباري و ظالمانه پناهجويان افغان مساعد ساخته است. من اميد وارم زمانيکه  وزير امور مهاجرين افغانستان خدا ناخواسته به سويدن سفر نمايد ، قبل از امضاي چنين قرارداد هاي ظالمانه  حد اقل با افغانهاي مقيم سويدن ديدار نمايد و از روشهاي همتاي اسبق و آقاي دکتور سپنتا بياموزند     Lämna ett svar