دو پناهجوي افغان اجازه اقامت دريافت کردند

امروز آقاي خان در تماس تيلفوني اطلاع داد که ايشان و دوست ديگرشان اجازه اقامت دريافت کرده اند. آقاي خان که از ولايت پکـتيکا است و مدت 6 سال است که در سويدن زندگي ميکند و قبلا در ميدان هوايي آرلندا کار مينمود و ايشان از جمله پناهجويان داراي اقامت يکساله بود که بتاريخ 27 اپريل اجازه اقامت دايمي دريافت نمود. او همچنان علاوه نمود که آقاي شاه ولي دوست ايشان به اساس کار  در اخير ماه مارچ اجازه اقامت دوساله دريافت نموده است . آقاي خان از انجمن افغانها بخاطر حمايت از پناهجويان ابراز سپاس نمود و عضويت خود را در انجمن افغانها اعلام نمود. ما براي اين دوستان ، دريافت اجازه اقامت را تبريک و تهنيت گفته وآرزوي موفقيت مينماييم

ن.س     Lämna ett svar