سالروز تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی گرامي باد

بیست و پنجم ثور(15 مي )مصادف است به سالروز تولد حکیم ابوالقاسم حسین پورعلی توسی مشهور به فردوسی است

انجمن افغانها سالروز تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر و چکامه سرای پارسی گوی را گرامی میدارد 

نباشد همی نیک و بد پایدار             همان به که نیکی بود یادگار
دراز است دست فلک بر بدی           همه نیکویی کن اگر بخردی
چو نیکی کنی، نیکی آید برت           بدی را بدی باشد اندرخورت
چو نیکی نمایدت کیهان‌خدای            تو با هر کسی نیز، نیکی نمای
مکن بد، که بینی به فرجام بد                ز بد گردد اندر جهان، نام بد
به نیکی بباید تن آراستن                که نیکی نشاید ز کس خواستن
وگر بد کنی، جز بدی ندروی           شبی در جهان شادمان نغنوی

او نامدار ترین شاعر، چکامه سرا و رزمنامه نویس زبان فارسی است که شاهنامه را از نوشتار به سروده درآورد که نامی ترین رزمنامه و بلند ترین سروده به زبان پارسی میباشد . فردوسی سی سال از عمر گرانبهای خودش را صرف نوشتن شاهنامه کرد که این اثر حماسی مخلوق ذهن خیالپرداز این شاعر بزرگمنش میباشد.شعر بالا نمونه ای از اشعار این شاعر نیک پندار نیک گفتار و نیک کردار میباشد که به نیکی و نیکوکاری توصیه کرده است .انجمن افغانها این روز هنری و ادبی را که در تاریخ ادب فارسی جایگاه ویژه دارد، ارج نهاده و به دوستداران فردوسی بزرگ تبریک میگوید 

 Lämna ett svar