به کمپاین دفاع از حقوق پناهجویان بپیوندید

دوشنبه بیست وچهارم تا شنبه بیست ونهم ماه مي
 -برنامه های کمپاین عبارتند از

 برگذاری سمینار با احزاب پارلمانی وفعالین عرصه پناهندگی 25-5

 -جلسه گفت وشنود با مشاورین حقوقی آشنا با مسائل پناهندگی
-تماس با رسانه هاي همگاني


برگذاری آکسیون اعتراضی با شرکت پناهجویان از همه کشورها درروز شنبه بیست ونه ماه مای ساعت سه بعد از ظهر در مین توریت مقابل پارلمان
:برگزارکنندگان کمپاین عبارتند از
 -فدراسیون سراسری پناهدگان ایرانی
 -سازمان پناهندگان ایرانی
 -انجمن افغانها درسويدن
 -تشکل هیچ کس غیر قانونی نیست
 -تشکل پاپرلوسها
 -حزب عدالت اجتماعی
:محل برگذاری کمپاین
Medborgarplatsen, Medborgarhuset, tr. 4
فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی-استکهلم
16-5-2010
 

0707175542 :تلفن تماس

******
 سارا نخعی دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان در استکهلم  

 ظاهرات فدراسیون در برابر اداره ی مهاجرت

دادخواهی پناهجویان از سوی فدراسیون پناهندگی

 از امروز حرکتی با عنوان کمپین دادخواهی پناهجویان ازسوی فدراسیون سراسری پناهندگان با همکاری چند انجمن و سازمان پناهندگی ازجمله انجمن افغان ها در استکهلم آغازشده است که تا روز ۲۹ این ماه ادامه خواهدداشت.
دراین کمپین به گفته ی مسئولان آن برنامه های مختلفی به اجرادرخواهدآمد که ازجمله می توان از سمیناری با شرکت نمایندگان احزاب پارلمانی و آنیتا دوراسیو، فعال امور پناهندگی در روز سه شنبه، فردا در مدبوریارهوست در مدبوریارپلاتسن و آکسیونی با شرکت پناهجویانی از کشورهای مختلف در آخرین روز کمپین، شنبه ۲۹ مه از ساعت ۱۵ در برابر پارلمان سوئد در مین توریت نام برد.
 
نخستین برنامه ی این کمپین، گردهم آیی در محل اداره ی کل امور مهاجرت در استکهلم بود.
گفتگویی تلفنی داریم با سارا نخعی، از مسئولان برگزاری این کمپین در برابر اداره کل امور مهاجرت.

 گفتگو با سارا نخعی دبیر فدراسیون پناهندگان ایرانی در استکهلم در مقابل اداره ی مهاجرت
 
زینت هاشمی
zinat.hashemi@sr.se

منبع : سايت پژواک

 
 Lämna ett svar