Försäkringskassan: ”Situationen är orimlig”

Försäkringskassans överdirektör Stig Orustfjord anser att regelverket om sjukpenninggrundande inkomst slår alldeles för hårt och negativt mot den enskilde på grund av den snabba anmälningsplikten. På måndag träffas Försäkringskassan och Försvarsmakten för att diskutera en lösning

Frågan har nu senast aktualiserats i samband med att svenska soldater som haft utlandstjänst i Afghansistan inte fått ersättning de två första veckorna efter hemkomst till Sverige. Allt eftersom de inte har anmält sig tillräckligt snabbt till Arbetsförmedlingen.

Enligt nuvarande regelverk bör en anmälan göras ”skyndsamt” för att ersättning från försäkringskassan ska utgå. Och skyndsamt innebär i det här fallet redan dagen efter hemkomst.

– Det är Regeringsrätten som i en dom uttolkat vad ”skyndsamt” i praktiken betyder, men från vårt håll tycker vi att det är lite väl hårt, säger Försäkringskassans överdirektör Stig Orustfjord till DN.se

I och med att högsta rättsinstans avgjort vad som är praxis ser han inga möjligheter till undantag från regelverket.

– Men situationen är orimlig – det borde finnas utrymme att vara lite mer liberal. Det första man tänker på när det värsta händer är ju säkerligen inte att anmäla sig till Arbetsförmedlingen för att få rätt till försäkringsskyddet, säger Stig Orustfjord.

– Reglerna borde mjukas upp, egentligen oavsett om det handlar om en privatanställd eller en statsanställd, säger Stig Orustfjord.

Regeringen har lovat att se över reglerna för arbetssökande som drabbas av akut sjukdom.

Men redan på måndag kommer Försäkringskassan och Försvarsmakten att träffas för att diskutera vad mer kan göras för svenskar i utlandstjänst som får problem att få ersättning när de återvänder till Sverige.

Generallöjtnant Anders Lindström som är Försvarsmaktens insatschef är kritisk till rådande system.

– Så här får det inte vara. Kommer du hem svårt skadad eller sjuk ska du inte behöva fastna i byråkratiskt krångel. Det är oacceptabelt att en individ ska drabbas av detta, säger Anders Lindström.

Kan det också finnas anledning till självkritik, har Försvarsmakten brustit i information om regelverket?

– Det kan alltid finnas anledning till självkritik, men jag tycker att vi har haft en god informationsgrund och vi ska även se över våra rutiner.

– För mig känns det självklart att den som arbetar i Försvarsmakten inte ska behöva bli lidande av ett dumt regelverk om så är fallet. Den som kommer hem och är skadad behöver ju fokusera all kraft på läkeprocessen, säger Anders Lindström och förtydligar att det gott och väl borde räcka med att Försvarsmakten informerar om att en skadad soldat är hemma i Sverige igen.

För närvarande befinner sig 500 svenska soldater i Afghanistan, cirka 150 soldater i Kosovo, dryga hundratalet svenskar i Operation Atalanta samt ett 20-tal FN-instruktörer i utlandstjänst enligt uppgift från Försvarsmakten.Lämna ett svar