فلم آزار و تحقير افغان‌هاي بازداشت شده در ايران توسط نيروي انتظامي

رهانا: در راستاي جمع آوري اتباع بي‌گانه كه غير قانوني وارد خاك ايران شده اند، پانزده روز قبل حدود ۳۰ نفر از افاغنه در شهرستان رفسنجان (در استان كرمان) توسط نيروي انتظامي دستگير شده و با يك كاميون به يك پاسگاه در حومه اين شهرستنان منتقل مي‌شوند

ببنا بر فيلمي كه در اختيار خبرنگار رهانا قرار گرفته در اين مكان، افسر نيروي انتظامي از افغان‌ها مي خواهد كه به سر و صورت خود و هم‌وط‌نان‌شان بكوبند.در انتهاي اين ”. فيلم اين مامور از افاغنه دستگير شده مي خواهد كه با صداي بلند بگويند كه «ما ديگر به ايران نمي آييم.” منبع : ايرانيان انگلستان .ارسالي علي از ستوکهولم

http://www.youtube.com/watch?v=IRNRfuI9XJULämna ett svar