”EU-lag hindrar Sverige att stoppa avvisningar”

Fler än hälften av de ensamkommande flyktingbarn som väntar på att skickas tillbaka till Malta gömmer sig, visar nya siffror från Migrationsverket. Samtidigt kommer nya vittnesmål om att unga som avvisats till Malta utsätts för allvarliga kränkningar

”Mycket snävt utrymme att göra undantag” (1:44)Fler än hälften av de ensamkommande flyktingbarn som väntar på att skickas tillbaka till Malta gömmer sig, visar nya siffror från Migrationsverket. Samtidigt kommer nya vittnesmål om att unga som avvisats till Malta utsätts för allvarliga kränkningar. Reporter: Susanne Palme/Ekot. 2010-06-08. …

Men Fredrik Beijer, verksamhetschef på Migrationsverket, menar att EU:s lagstiftning, den så kallade Dublinförordningen, hindrar Sverige från att stoppa avvisningarna.

– Vi ska förstås titta på uppgifterna. Alla nya uppgifter är av stort intresse för oss men i det här fallet har vi Dublinförordningen att tillämpa och den är av sådan juridisk kraft att den står över svensk lag.

– Den ger ett mycket snävt utrymme att göra undantag.

Enligt Fredrik Beijer kan man bara göra undantag från EU:s regler om det står klart att Malta kränker barnens mänskliga rättigheter.

Det är precis det som nu sker, hävdar forskaren Anna Lundberg vid Malmö högskola, som nyligen besökt Malta och träffat 15 av de unga som avvisats dit.

– De har inte tillgång till sina mest grundläggande rättigheter som utbildning och sjukvård. Det finns inga möjligheter att gå i skolan. De utsätts för kollektiva bestraffningar. Det finns inga gode män. Vi hade aldrig accepterat detta om det hade varit svenska barn

För Fredrik Beijer på Migrationsverket är det här helt nya uppgifter och han utesluter inte att Migrationsverket kommer att resa till Malta för att studera förhållandena på plats.

– Den information vi haft hittills har inte tytt på att det förekommer några brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är klart att vi tittar på det och det går inte att utesluta att vi kommer att göra en resa dit.

Enligt Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström, som ansvarar för just asylfrågor, kan man göra en mer generös tillämpning av reglerna när det gäller minderåriga.

– Just när det gäller barn så har man möjlighet att töja lite på regelverket. Det får Sveriges myndigheter fatta ett beslut om, säger hon till SVT:s Rapport.

Men Migrationsverket och de svenska migrationsdomstolarna gör alltså en helt annan juridisk bedömning, säger Fredrik Beijer på Migrationsverket.

– Vi håller fast vid vår bedömning än så länge, men ingenting är skrivet i sten.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3767416Lämna ett svar