گفتگو با سه جوان افغان ساکن اومئو

 درمورد دشوارتر شدن دریافت اجازه ی اقامت برای کودکان پناهجو خبرهای زیادی منتشر شده است. در این زمینه انتقادهای زیادی نیز به سوئد( سويدن ) از سوی سازمان های مدافع حقوق  کودکان و حقوق بشر صورت گرفته است. یاد آوری کنیم که  این شرایط در چند سال پیش اندکی آسان تر بود


گفتگو با سه جوان افغان در اومئو
گفتگوئی داریم با سه جوان افغان ساکن امئو که هر سه، چند سال پیش به تنهائی به سوئد آمدند.  
عنایت تمیم و بهرامی قیس الهی که ٢ سال پیش و حمید عزیزی که ٣ سال پیش به سوئد ( سويدن )آمده اند، هر سه دارای اقامت دائم هستند و و معتقدند که باید از امکاناتی که سوئد در اختیار آن ها برای ادامه ی تحصیل قرار داده ، برای ساختن آینده ای روشن  استفاده کنند.
در محل تحصیل آنها  اوسترا یمناسیوم در وقت استراحت ناهار، با هر سه دیدار و گفتگو کردم .
نخست گفتگوئی داشتم با عنایت تمیم  که دو سال پیش به سوئد آمده است.
 گفتگو با عنایت تمیم نوزده ساله

در گفتگوئی با بهرامی قیس الهی، هجده ساله که دو سال پیش به سوئد آمده، او عنوان کرد که طبق توصیه ای که به وی  شده بود برای گرفتن اجازه ی اقامت به سختی به کارپرداخته است تا عاقبت موفق شد که اجازه ی اقامت در سوئد را دریافت کند.

 گفتگو با بهرامی قیس الهی هجده و نیم ساله

حمید عزیزی در اومئو
حمید عزیزی سه سال پیش به سوئد آمد. او به موسیقی بسیار علاقمند است و فعالیت هائی  نیز در این زمینه داشته است.

 گفتگو با حمید عزیزی بیست ساله

برخلاف برخی از مهاجران که شدیدا از رفتارهای نژادپرستانه ی برخی از سوئدی ها گله مند هستند، حمید عزیزی و عنایت تمیم ، رفتار سوئدی ها را با خود بسیار محترمانه و متفاوت با کشورهای همسایه افغانستان می دانند.

زینت هاشمی
zinat.hashemi@r.se
منبع : سايت پژواک

 Lämna ett svar