Ny GS med tyngd på freds- och konfliktfrågor

Pressmeddelande, 2010-06-18Se  hela bilden

Peter Brune, 47, utses idag till ny generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén. Med placering i Stockholm och med Afghanistan som andra arbetsplats, kommer Peter bli ansvarig för en organisation med 5 700 anställda. Verksamheten omfattar bland annat sjukvård för sammanlagt 1,6 miljoner människor, vilket motsvarar hela Stockholms läns landsting.

Peter Brune tar över rollen som generalsekreterare den 19 augusti från Torbjörn Pettersson. Han har tidigare arbetat som generalsekreterare för den svenska grenen av IFOR (Swedish Fellowship of Reconciliation/Kristna Fredsrörelsen) samt som direktor för Life & Peace Institute.

– Jag hyser största respekt för SAK, som trots den ytterst komplicerade situationen i Afghanistan har lyckats hålla fokus på de viktiga frågeställningarna, samtidigt som man har fört debatt och företrätt en folkbildningslinje, säger Peter.

Gedigen erfarenhet av ideellt arbete inom ramen för frivilligorganisationer är ett skäl till att Peter Brune fick tjänsten som generalsekreterare, kommenterar SAK:s styrelseordförande Ann Wilkens.

– Han har också flerårig erfarenhet av att leda en organisation som arbetar med känsliga frågor i en synnerligen komplex politisk miljö. Jag är mycket glad att Peter Brune sökt och accepterat tjänsten.

Peter är i grunden utbildad ämneslärare, tog sin mastersexamen år 1989 och forskade vid Freiburgs universitet i Tyskland. Nu närmast kommer han från Nicaragua, dit han och familjen flyttade i augusti 2008 då Peters fru fick en utlandsstationering. Under vistelsen har han arbetat deltid som senior advisor inom ett FN-program för kontroll av lätta vapen i Centralamerika samt varit distansstudent inom ämnena kvalitetsutveckling, ledarskap och organisationspsykologi.

Peter har under åren varit aktiv i en mängd olika organisationer både i Sverige och internationellt och betonar sitt engagemang för frågor som rör fred och konflikt, internationell politik samt möjligheten att bidra till långsiktigt positiv utveckling.

– Man måste ha fokus på de grupper som betalar det högsta priset för bristen av en global politik, säger han. Ett exempel är den extremt höga barna- och mödradödligheten i Afghanistan, där den väpnade konflikten är en bidragande orsak. Vart fjärde barn överlever inte till fem års ålder.

Peter har bland annat suttit i referensgruppen för Sida Civil Society Center samt i UD:s råd för fred- och konfliktfrågor. Han är född och uppvuxen i Skåne, gift sedan 18 år med Carin som arbetar på Sida. Tillsammans har de fyra barn och bor i Spånga strax utanför Stockholm.

http://www.sak.se/arkiv/artiklar/press/2010/pressmed_100618/Lämna ett svar