گزارش از کانگرس بین المللی مهاجرین افغان

 

« کانگرس بین المللی مهاجرین افغان »، از 13 الی 16 جولای 2010، در شهر مسکو دایر گردید. درین کانگرس، شخصیت های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، مسّوولین اتحادیه ها، انجمن ها و کانون های اجتماعی افغانی در کشور های مختلف اروپا، آسیا و امریکا و همچنان هیأت بلند پایه از مقامات دولتی جمهوری اسلامی افغانستان حضور بهم رسانیده بودند

 

 گزارش تصويري

 

 

درین نشست مهم، اشتراک بیشتر از 300 نفر از شخصیت های متنفذ جامعه ی افغانی مقیم فدراسیون روسیه، نیز چشم گیر بود.

همایش مذکور، که به ابتکار « اتحادیه ی سراسری افغانهای مقیم فدراسیون روسیه » و بنابر فیصله ی مورخ 29 جولای 2009 « کنفرانس صلح و ثبات در افغانستان »، منعقده ی شهر مسکو به راه انداخته شده بود، وضع مهاجرین و پناهنده گان افغان که در کشور های مختلف اقامت دارند، مورد بحث و بر رسی قرار گرفت. دلیل اساسی مهاجرت افغان ها ، وضع نابسامان سه دهه ی اخیر، باعث آن گردید تا بیش از 5 میلیون مهاجر در کشور های مختلف جهان، 2 میلیون بیجا شده گان داخلی را ببار بیاورد. 

اشتراک کننده گان همایش مذکور، ایجاد نهاد بین المللی مهاجرین افغان تحت نام  « اتحادیه ی بین المللی مهاجرین افغان » را، به اتفاق آرأ پایه گذاری نموده، طرح اساسنامه ی آنرا تصویب کردند.

کانگرس مذکور، این نکات را جزء اهداف خود قرار داده است:

·        متحد ساختن تمام مهاجرین و نهاد های اجتماعی آن ها، در یک نهاد بین المللی.

·        همآهنگ ساختن فعالیت نهاد های اجتماعی افغان های مهاجر در کشور های مختلف.

·        همکاری با سازمان های ملی و بین المللی مهاجرین.

·        تلاش به خاطر صلح و وحدت ملی و دفاع از منافع و اعتبار افغانستان در سراسر جهان.

در بخش دوم کار « کانگرس بین المللی مهاجرین افغان »، مسایل تشکیلاتی مورد بحث قرار گرفت که مطابق اساسنامه، روَ سای انتخابی تمام نهاد های اجتماعی افغانی مقیم در کشور های مختلف و یک عده از شخصیت های سرشناس فرهنگی و اجتماعی را به اتفاق آراُ به عضویت کمیته ی اجراییه توظیف نمودند.

تشکیلات کانگرس بین المللی مهاجرین افغان:

 

·        اختر محمد صافی، به حیث رئیس  

·        حفیظ الله حازم، به حیث معاون

کمیته ی اجراییه، از نماینده گان کشور های مختلف:

·        آلمان، عبدالسمیع رفیع صافی

·        هالند، حفیظ الله حازم

·        سویدن، محمد نسیم سحر

·        بلجیم، صلاح الدین صمیم

·        انگلستان، هارون یوسفی

·        اوکراین، پاچا کریمی و شیر محمد سرشک

·        تاجکستان، عبدالله  

·        قزاقستان، محمد داوود

·        پاکستان، اسدالله دانش

·        پاچا کریمی، مسوول مالی

·        عبدالفغور لیوال، نماینده ی کانگرس در افغانستان 

کمیته ی تفتیش

·        عبدالقدیر میرزایی

·        عبدالرحمان هوتکی

·       محمد عوض

در روز دوم کار کانگرس، کمیته ی اجراییه ی اتحادیه ی بین المللی مهاجرین افغان و هیات اشتراک کننده ی جمهوری اسلامی افغانستان در کار کانگرس، در مرکز مطبوعاتی، ”ریا نووستی” طی کنفرانس مطبوعاتی در رابطه به ایجاد نهاد بین المللی مهاجرین افغان معلومات داده و به سوالات خبرنگاران پاسخ ارائه نمودند. درهمین روز، اختر محمد صافی، رئیس اتحادیه ی بین المللی مهاجرین افغان و عده ی از اعضای هیات اشتراک کننده از جمهوری اسلامی افغانستان با آقای « بره دافکین الیکسی نیکولایویچ » معین وزارت خارجه فدراسیون روسیه ملاقات نمودند. درین ملاقات، معین وزارت خارجه ی فدراسیون روسیه، ایجاد اتحادیه ی بین المللی مهاجرین افغان را یک گام نیک تلقی نموده، از همکاری دوامدار کشورش به مهاجرین افغان مقیم در فدراسیون روسیه وعده دادند. وی نیز، خواهان گسترش همکاری ها میان کشورهای افغانستان و روسیه گردید.

به تاریخ 14 جولای، رئیس، معاون و عده ی از اعضای کمیته ی اجراییه ی اتحادیه ی بین المللی مهاجرین افغان، با رئیس نماینده گی کمیشنری عالی ملل متحد، خانم ( گیشی کارین بروک) در امور پناهنده گان در فدراسیون روسیه ملاقات نمودند و موصوف آماده گی دوامدار خویش را در حل مشکلات جامعه ی مهاجر افغان در فدراسیون روسیه، از طریق همکاری با اتحادیه ی سراسری افغان های مقیم فدراسیون روسیه اعلام نمود.

عده ی از اشتراک کننده گان کانگرس بین المللی مهاجرین افغان، به تاریخ 16 جولای، با آقای حفیظ الله عبادی، سرپرست سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در مسکو، در مقر آن سفارت ملاقات نمودند. سرپرست سفارت، ضمن صحبت، حمایت اش را از ایجاد اتحادیه ی بین المللی مهاجرین افغان و اتحادیه ی سراسری افغان های مقیم فدراسیون روسیه اعلام داشته، وعده سپرد تا هر نوع همکاری لازم را با اتحادیه ی بین المللی مهاجرین انجام دهد.    

 Lämna ett svar