Arbeta under tiden som asylsökande

 

I första hand ska du försörja dig själv under den tid du väntar på att din asylansökan behandlas. Det kan du göra antingen med hjälp av egna sparpengar eller genom att arbeta. Här kan du läsa om villkoren för att arbeta under asyltiden.

För att ha rätt att arbeta under tiden du är asylsökande måste du ha fått ett bevis om undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND).

Villkor för att få rätt att arbeta som asylsökande

Du har rätt till AT-UND – undantag från kravet på arbetstillstånd – om:

    * du med id-handlingar styrkt din identitet. Det betyder att du ska visa handlingar som visar vad du heter, när du är född och vilket medborgarskap du har. Handlingen ska dessutom vara försedd med ett foto och vara utfärdad av behörig myndighet. Även om du inte har någon id-handling kan du få AT-UND om du hjälper Migrationsverket att klarlägga din identitet så långt det är möjligt.
    * ditt ärende ska prövas i Sverige. Läs mer om Dublinförordningen och prövning i första land.
    * din ansökan inte är uppenbart ogrundad; det vill säga att det är uppenbart att du saknar skäl för asyl och att du inte heller ska få uppehållstillstånd av andra skäl.

Om du uppfyller villkoren får du ett LMA-kort där det står att du har AT-UND — det betyder att du är befriad från kravet att ha arbetstillstånd. Ett AT-UND gäller normalt till dess att du beviljas uppehållstillstånd eller lämnar landet.
 
Om du får ett AT-UND kan du vända dig till Arbetsförmedlingen i den kommun där du bor för att se vilka lediga jobb som finns anmälda där.
  
Lediga jobb och annan information hittar du också på Arbetsförmedlingens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
Om du får arbete under tiden du är asylsökande

Om du får arbete under tiden du är asylsökande ska du

    * visa upp beviset på att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND) för din arbetsgivare. Beviset finns på ditt LMA-kort under punkt 7.
    * Din arbetsgivare måste – på en särskild blankett som du hittar under länken till höger -– meddela den mottagningsenhet där du är inskriven att du fått anställning och också när den upphör.

Om du har dagersättning måste du alltid anmäla din inkomst till Migrationsverket.
Du måste kontakta Skatteverket för att få ett samordningsnummer. Det behöver du för att kunna visa att du arbetat och betalat skatt under asyltiden om du senare skulle vilja söka arbetstillstånd. Du behöver även samordningsnumret för att kunna få sjukpenning om du blir sjuk och inte kan gå till jobbet.
Till toppen av sidan
This page in English »
Kontakta oss »
Länkar
Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketter

Anmälan om anställning av asylsökande – för arbetsgivare som anställer asylsökandePDF blankett nr 152011 (endast på svenska)
Sidan senast uppdaterad: 2010-08-01

http://www.migrationsverket.se/info/465.htmlLämna ett svar