تصاويري زيبا ازسفربه کشور هاي سوريه ، مصر، لبنان و اردن

صدف جان نور( دختر هنر پيشه مشهور افغانستان محترمه خورشيد نور ) چندي قبل سفر تحصيلي به کشور هاي مصر ، سوريه ، لبنان و اردن داشت ، صدف جان  ضمن تحصيل در رشته هاي سياسي و زبان از محلات تاريخي نيز بازديد کرده و تصاويري زيبا را از مناطق متذکره گرفته وآنرا اينک غرض مشاهده در سايت افغانها گذاشته است. باابراز سپاس بي پايان از صدف جان نور که اين تصاوير قشنگ را با علاقمندان سايت افغانهاتقديم کرده است

غرض مشاهده تصاوير به اينجا کليک نمائيد     Lämna ett svar