انتخابات پارلمانی افغانستان و ناباوری افغان ها به آن

روز شنبه هفته گذشته انتخابات پارلمانی در افغانستان برگزار شد. با وجود آماده گی ها و تبلیغات انتخاباتی از مدت ها قبل، در حدود ٣٥ درصد افغان های واجد شرایط رای دهی در انتخابات شرکت کردند. حبیب اله غمخور، تحلیل گر سیاسی افغانستان، از جمله افغان هایست که در مالمو زندگی می کند. از وی می پرسم که بر گزاری انتخابات پارلمانی افغانستان برای افغان های داخل و خارج کشور چه ارزشی دارد. نظرات حبیب اله غمخور را می توانید به شکل صوتی بشنوید

مصاحبه با حبیب اله غمخور

سايت : پژواکLämna ett svar