از جهات مثبت آمدن مهاجرین در جامعه سویدن حرف بزنید

آمدن حزب دموکرات های سویدن در پارلمان، نه تنها ناآرامی هایی را در میان احزاب سویدنی ایجاد کرده است، بلکه انجمن های مهاجرین که از حقوق پناهجویان پشتیبانی می کنند، از روند سیاسی کنونی در سویدن نگران اند. نسیم سحر، رئیس انجمن افغان هاست، وی در نظر دارد تا کار کردهای مفید و مثبت مهاجرین افغان در سویدن را خاطر نشان کند تا به حزب بیگانه ستیز دموکرات های سویدن بفهماند که مهاجرین مانند سایر اتباع این کشور در تلاش کار اند و می خواهند در رشد جامعه سهم داشته باشند. سخنان وی را در فایل صوتی زیربشنويد

 مصاحبه با نسیم سحر

براي شنيدن مصاحبه به برنامه راديوي سويدن کليک کنيد

شکيلا عيدي زاده خبرنگار راديو سويدن ، پژواک  

 Lämna ett svar