هفته افغانستان در آ، بی، اف مرکزی

Afghanistansolidaritet

Afghanistanveckan 4-9 oktober 2010

حضور فعال یک فامیل افغان در هفته افغانستان
روز گذشته هفته افغانستان در آ، بی، اف  مرکزی استکهلم آغاز شد. این هفته که به ابتکار سازمان همبستگی افغانستان  سازماندهی شده است، از تاریخ چهارم اکتوبر آغاز شده تا نهم اکتوبر ادامه دارد. هدف از برگزاری چنین هفته ای به گفته مسئولین سازمان همبستگی افغانستان، تقویت اذهان عامه مردم در پایان دادن کمک های نظامی سویدن به افغانستان و در عوض افزایش کمک های بشردوستانه است.  برنامه های این هفته شامل سخنرانی ها، معرفی کتاب های نوشته شده در مورد افغانستان و نمایش دو فلم مستند و هنری، می شود. هفته افغانستان با تظاهراتی با شعار ”سربازان را از افغانستان به خانه برگردانید و کمک های انسان دوستانه را افزایش دهید– در روز شنبه به پایان می رسد. تظاهرات از نوره بان توریت شروع می شود و در میدان سرگل  خاتمه می یابد. ما در برنامه های آینده پژواک گزارش هایی از فعالیت های هفته افغانستان به شما ارائه خواهیم کرد

منبع : سايت پژواک، راديوي سويدن  Lämna ett svar