بررسى مجدد قوانین مربوط به بستگان مهاجران سومالیایی

پس از گزارش رسانه‌ها در مورد تأثیر منفی قوانين جديد اداره‌ی کل امور مهاجرین در رابطه با بستگان مهاجران سومالیایی، توبیاس بیلستروم وزیر امورمهاجران مى‌گويد كه این قوانین مى‌توان مورد بررسى مجدد قرار گیرد

مشكل زمانی به وجود آمد كه مهلت پاسپورت‌های مهاجران سومالیایی منقضى شده و به عنوان اوراق شناسايى فاقد اعتبار قلمداد شدند. از آن پس صدها پدر و مادر سومالیایی‌تبار که دارای اجازه اقامت در سوئد هستند، امکان پیوستن به فرزندان خود بر اساس پیوند خانوادگی را نمی‌یابند.
روز گذشته اریک آلتورپ از صليب سرخ اعلام كرد که این تصميم جديد همچنين ناقض كنوانسيون‌هایی است كه سوئد نیز آنها را امضاء كرده است. كنوانسيون‌هایی كه مى‌گويد؛

      _                                    ”اعضای خانواده‌هايى كه به دلیل جنگ از یکدیگر جدا شده‌اند، باید بتوانند این امکان را بیابند که مجدداً به یکدیگر ملحق شوندLämna ett svar