Bra dag i Migrationsdomstolen i Malmö‏

Igår, torsdagen den 14 oktober 2010 var en bra dag på jobbet i Migrationsdomstolen i Malmö.
 
En afghansk flykting, som kom tillbaka från tvångsutvisningen till Kabul, fick, mitt under pågående muntlig förhandling i domstolen, Migrationsverket att medge att han hade skyddsskäl i Sverige trots deras avslag i somras när han för andra gången hade kommit till Sverige.
Äntligen har Migrationsverket insett att de flesta afghanska flyktingar har aldrig varit i Kabul, och överlever inte där även om de inte skulle bli rånade av polisen eller drabbas av annan hotbild.
Äntligen har vi fått generaldirektör Dan Eliasson motsagd av sina egna tjänstemän ( han gick ut stort i media i slutet av januari 2008 och motiverade utvisningarna till Kabul med att det var bara ”att söka jobb och bostad, som alla andra får göra” ordagrant citat från morgonsändningen i TV4, antingen den 28 januari 2008 eller dagen efter, när utvisningarna av afghaner startade.).
Han och Migrationsverket hade ”glömt” att det finns en FN-konvention som heter ”Rätten till sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter” och som Sverige har ratificerat och mäste följa, dvs vi kan inte utvisa till undergång.
Men så sent som i somras valde Migrationsverket att låtsas som om det inte var någon skillnad på att söka jobb i Kabul jämfört med i Göteborg…
Äntligen har verkligheten kommit ikapp och ring el maila flyktingens ombud Thabo ´Muso för fler detaljer, 0732 – 30 10 32 el thabomuso@hotmail.com.
 
Skål för de mänskliga rättigheternas seger även i Sverige!/Gunilla Bosaeus (tel 0702 – 35 06 70)


Lämna ett svar