سلامونه دوستای عزیز

سلامونه دوستای عزیز!
از خدا وند لایزال برای شما آرزوی صحت کامل میکنم،
اولین روزم در این سایت با شکوع میباشد.میخواستم زیاد بنوېسم اما با نداشتن وقت نمیتوانم حرفای دلم را بیګویم،،با تشکر دوست شما (وردک)Lämna ett svar