کار بازگشت پناهندگان افغان از پاکستان موقتا تعطیل شد

با آغاز زمستان، دفترکمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان ”یو ان اچ سی آر” تا چهار ماه تعطیل شد

 

 

یو این ایچ سی آر

مقامات دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان می گویند که با رسیدن زمستان این دفتر فعالیت های خود مربوط به بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان در پاکستان را تا ”اول مارس 20011” تعطیل کرده است.

دوشیزه دنیا، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی ملل متحد درامور پناهندگان در پاکستان گفت، با فرا رسیدن فصل زمستان، کار باز گشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان برای چند مدت ماه تعطیل می شود چرا اکثر مهاجران از ایران و پاکستان در فصل زمستان، بنا بر سردی هوا حاضر به باز گشت به افغانستان نیستند.

خانم دنیا افزود، تعطیلی و یا آغاز کار مجدد این دفتر در پاکستان برای کمک به باز گشت مهاجران افغان از پاکستان، بسته به شرایط امنیتی و ادامه بازگشت داوطلبانه پناهندگان است.

دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در منطقه ”چمکنی” در بزرگراه اسلام آباد – پیشاور قرار دارد و مهاجران افغان از تمام نقاط و شهرهای مختلف پاکستان جهت اخذ دریافت کمک جهت ثبت نام به این دفتر مراجعه می کنند.

هر پناهنده افغان حین بازگشت به افغانستان مبلغ 100 دلار کمک مالی دریافت می کند. بیشتر بازگشت کنندگان به افغانستان، سرپناه و شغلی ندارند و این باعث می شود که تعدادی از پناهندگان تمایلی به بازگشت نداشته باشند و مبلغ کمکی نیز برای شروع زندگی به نظر بسیاری از پناهندگان کافی نیست.

بر اساس اعلام دفتر نمایندگی وزارت امور مهاجرین افغانستان در پیشاور در حال حاضر، تعداد پناهندگانی که اوراق اقامت دارند و از جانب کمیساریای عالی سازمان ملل متحد ثبت نام گردیده اند، حدود ”صد و بیست چهار هزار” نفر است

 

عبدالحی سحر

خبرنگار در پیشاور پاکستان

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2010/11/101104_l13_un_hcr_afghan_refugees_pakistan.shtml.Lämna ett svar