Familj splittras trots ny utlänningslag

Det skulle bli lättare för asylsökande som fick barn under asylprocessen att söka uppehållstillstånd från Sverige, i stället för att resa tillbaka till sina hemländer för att ansöka därifrån. Men så har det inte blivit, trots att utlänningslagen ändrades i juli.

Billström vill inte ändra utlänningslagen

I den nya lagen, som trädde i kraft 1 juli i år, skulle barnperspektivet betonas mer och tolkningarna göras mindre byråkratiska. Trots det tvångsutvisades kristne Samer för drygt två veckor sedan till Bagdad.

Kvar i Sverige finns Samers fru och hans knappt tre månader gamla dotter.

Samers fru Shami är nu ensam kvar med dottern i Södertälje. 

– Varför åker han tillbaka till Bagdad? Det finns en ny lag och han får stanna utan att åka tillbaka, säger Shami. 

Hon sitter i den lilla familjens lägenhet i Södertälje. I famnen har Shami sin knappt tre månader gamla dotter. Hon kan inte längre amma henne, för när Samer sattes på planet till Bagdad slutade mjölken att komma. Chocken blev för stor. 

Samer är kristen och kommer från Mosul. Hela hans familj har flytt landet och UNHCR har vid upprepade tillfällen avrått från utvisningar till Mosul. Nu är han ensam och livrädd i Bagdad. 

Förra söndagen var han nära att bli dödad när en kyrka i centrala Bagdad utsattes för en massaker. Anhängare till al-Qaida stormade in i kyrkan och minst 46 sköts och sprängdes till döds. 

Samer lämnade kyrkan bara några minuter tidigare. 

Han pratar i telefon med sin fru varje dag men det lindrar inte saknaden och oron. 

– Jag gråter hela tiden på grund av det här. Det är svårt för mig och det bryter ner mig, säger Samer. 

Nu måste Samer ta sig till Jordanien eller Syrien för att därifrån söka uppehållstillstånd på en svensk ambassad. Om han överlever resan kommer han i slutändan att få komma tillbaka till Sverige, eftersom han har rätt till uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till dottern. 

Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik kan inte uttala sig om det enskilda ärendet eftersom det omfattas av sekretess. Men han berättar att myndigheten den senaste tiden har utvisat flera pappor trots den nya lagen. 

– I vissa ärenden så omfattas den problematiken inte av lagändringen. Vi är skyldiga att följa den lagstiftning som finns, och då kan de här konsekvenserna uppstå, säger Mikael Ribbenvik. 

Enligt Mikael Ribbenvik är det bara enkla ärenden som omfattas av den nya lagen. Finns det oklarheter runt till exempel identitet och pass måste man även fortsättningsvis återvända till hemlandet. 

Mycket av den byråkrati som gjorde att den gamla lagen ändrades finns kvar i den nya, enligt Mikael Ribbenvik. Migrationsverket var redan i sitt remissvar till regeringen kritiskt. 

– För att komma tillrätta med den här problematiken ville vi att lagstiftaren skulle gå längre, säger Mikael Ribbenvik. 

Samer och Shami heter egentligen någonting annat.Lämna ett svar