رکلام برنج وميوه خشک

برنج اعلي اميري به قيمت 21 کرون في کيلو و انواع ميوه جات خشک  وارد شده توسط ”شرکت ياران ” واقع شهر مالمو قرار است در شهر ستوکهولم بفروش برسد. ليست مواد ضميمه ميباشد.نيازمندان ميتوانند مواد مورد نياز خودرا به شماره 08390655سفارش دهندLämna ett svar