تغییردر تمرکز گروه مخاطب برنامه پژواک

در قسمت برنامه فارسی راديو پژواک (راديوي بين المللي سويدن ) از اول نوامبر 2010 یک گزارشگر افغان ( شکيلا عيدي زاده ) استخدام شده است. راديوي بين المللي  سويدن بعد ازين تاريخ در هشت بخش وبه هشت زبان پخش ميگردد

سايت وزين استکهلميان در مورد تغيير تمرکز گروه مخاطب برنامه پژواک حساسيت شديد نشان داده واز ايرانيان سويدن تقاضا کرده تا با”ارسال ايمل هاي مستقيم” عليه اين تمرکز اعتراض کنند که از ديدگاه انجمن افغانها قابل تأسف وتأمل ميباشد. سايت استکهلميان مينويسد که” ادغام دو زبان فارسي ودري در يک بخش خبري واحد تجربه اي شکست خورده است که ديگر رسانه هاي پابليک سرويس  اروپايي سالها قبل با نتيجه نه چندان درخشان مورد آزمايش قرار داده اند.”در لينک زير باديدگاه استکهلميان آشنا شويد 

http://www.stockholmian.com/news/persiska/2010/11/021_encrypt.htm    


از راست: زینت هاشمی، محمد عقیلی، شکیلا عیدی زاده  

شکیلا عیدی زاده، محمد عقیلی و زینت هاشمی

SR International

شنونده های عزیز با تغییرات و گنجانیدن زبان فارسی دری افغانستان در برنامه پژواک، شماری از شما ها با ما تماس گرفته اید. این تماس ها شامل نظریات و سوال های شما در مورد این تغییرات اخیر می شود. ما به خاطر روشن شدن تصمیم رهبری رادیوی سویدن، که قبلآ از طریق برنامه و سایت پژواک نیز به آگاهی شما رسانده ایم، یک بار دیگر خواستیم با اظهارات رئیس بخش بین المللی رادیوی سویدن، Ingemar Löfgren، شما را در مورد این تغییرات و دلیل آن در روشنی قرار دهیم.
بطور کلی رهبری بخش بین المللی سویدن می خواهد زبان هایی را که بیشتر استفاده دارند، تقویت بخشد. ما برخی از بخش های کوچک را که نمی توانستند کار موثر خبررسانی داشته باشند، برداشته ایم و در عوض روی برنامه های باقیمانده سرمایه گذاری  بیشتر می کنیم.  بعد از اول نوامبر سال جاری ما هشت بخش خبری به هشت زبان داریم.
در قسمت برنامه فارسی ما یک گزارشگر افغان را به کار گماشتیم. هدف ما از این کار روشن ساختن تمرکز ما روی گروه جدیدی است. کسانی که تازه به سویدن میایند باید خدمات خبری خوب به آنها ارائه شود. این گروه باید بدانند که در این کشور چه اتفاق می افتد.  به همین خاطر ما تمرکز بخش فارسی را تغییر داده ایم. این تمرکز و تغییر باید در تمام این برنامه نمایان باشد.

رادیوی بین المللی سویدن تصمیم گرفته است که نظر به نیاز افغان ها به اطلاعات در مورد جامعه سویدن و خط کاری ما که تازه واردان را از رویداد های جامعه سویدن آگاه کنیم، از اول نوامبر سال 2010 تمرکز خود را روی گزوه جدید می افزاید. بنابر این زبان فارسی-دری جز گرنامه پژواک شده است. چرا برنامه فارسی را برای خبررسانی به افغان ها انتخاب کردید؟
بخاطریکه این برنامه مساعد تر بود و تعداد زیادی از افغان ها فارسی صحبت می کنند. برای ما این راهی است تا بتوانیم به افغان ها برسیم.

پس آن زمانی را که ایرانی ها در این برنامه نیاز دارند، چه می شود؟
شناخت ما در مورد ایرانی ها این است که تعداد زیادی از آن ها مدت طولانی در سویدن زندگی کرده اند و با جامعه سویدن آشنایی خوبی دارند. ایرانی ها می توانند نیاز های خبری خود را از طرق دیگر از جمله رسانه های سویدنی و به زبان سویدنی برآورده کنند. وظیفه ما در بخش بین المللی رادیوی سویدن این است تا نیاز افرادی را برآورده کنیم که زبان سویدنی شان چندان خوب نیست.

اگر نیاز افغان ها به این خبر رسانی وجود نداشت، چه اتفاقی بالای برنامه فارسی می افتاد؟
این برای من سخت است که قضاوت کنم، ولی بودن و ادامه برنامه فارسی حتمی نبود. ما بخش های دیگری را بسته ایم. به طور نمونه ما بخش های سوریانی، اسیری، البانی را برداشته ایم. این گروه ها مدت زمان طولانی در سویدن زندگی کرده اند و می توانند از شبکه های موجود دیگر استفاده کنند.  
من می خواهم بگویم که ادامه پخش برنامه فارسی به دلیلی است که ما موج مهاجرین افغان را در سویدن داریم.

shakila.edizada@sr.se

منبع : سايت پژواکLämna ett svar