دومين فستيوال فلمهاي افغاني

دومين فستيوال فلمهاي افغاني به تاريخ هاي 27 و 28 نومبر 2010 در ستوکهولم

با آوازخواني هنرمند محبوب داوود سرخوش و گردانندگي هنرمند صاحبدل اسد بديع

قيمت يک نمايش ( سه فلم ) ـ 70 کرون ؛ قيمت يکروز ( سه نمايش ) ـ 150 کرون؛ قيمت دوروز(شش نمايش) ـ 250 کرون

        برای دیدن پروگرام فستیوال به ضميمه زير کلیک نمایید

 

 

 Lämna ett svar