Europadomstolen bedömer åter Irakärenden individuellt

Europadomstolen har idag meddelat att alla ärenden om utvisning till Irak som når domstolen kommer att hanteras individuellt. Domstolen kommer även se över de irakiska ärenden där man begärt tillfälligt utvisningsstopp efter den 22 oktober.

Europadomstolen meddelade idag Sverige att alla ärenden om utvisning till Irak som når domstolen kommer att bedömas efter sina individuella förutsättningar.
 
— Det här bekräftar vikten av den individuella prövningen, som är grundbulten i såväl den svenska som den europeiska asylprocessen, säger Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik.
 
Den 22 oktober lät Europadomstolen meddela att en begäran om tillfälligt stopp kommer att skickas till Sverige i varje enskilt ärende där en asylsökande vänt sig till domstolen gällande en utvisning till Bagdad. Domstolen begärde också in landinformation om Irak.
 
Sedan dess har Migrationsverket stoppat utvisningen i cirka 200 ärenden på Europadomstolens begäran.

Individuell hantering

Men nu återgår Europadomstolen till en individuell hantering av varje ärende. Domstolen skriver också i meddelandet att de irakiska utvisningsärenden i vilka domstolen begärt tillfälligt utvisningsstopp efter den 22 oktober kommer att ses över.

Enligt meddelandet är beslutet grundat på information i de enskilda ärendena, samt information från UNHCR och Sverige.
Kontakta oss »
Sidan senast uppdaterad: 2010-11-24

http://www.migrationsverket.se/info/3202.htmlLämna ett svar