تقبيح حمله انتحاري تروريستي در ستوکهولم

انجمن افغانها در سويدن حمله ای وقیحانۀ انتحاري تروریستی در شهر ستوکهولم را تقبیح مینماید

ساعت پنج بعد از ظهر روز شنبه یازدهم دیسمبر یک انفجار قوی شهر ستوکهولم را تکان داد و به گفته پولیس ستوکهولم به گمان اغلب یک حمله انتحاری تروریستی بوده است.        اگر به ( اس ام اس) ایکه ساعتی قبل از انفجار از طرف پولیس دریافت گردیده استناد گردد فرد انتحار کننده ( سويدني عراقي تبار) موضوع را به حضور قوای نظامی سویدن در افغانستان ربط داده است. صرف نظر ازینکه فرد انتحار کننده به چه منظوري حمله وقيحانه تروريستي را انجام داده ، نفس ترور و عملیات انتحاری یک عمل ضد انسانی و مخالف شریعت اسلامی است و هیچ انسان آگاهی چنین عمل شنیعی را قابل توجیه نمیداند

اگر موضوع حضور قوای ناتو در افغانستان عنوان گردد، قوت های یاری به امنیت بین المللی باساس توافق چند جانبه میان سازمان ملل، سازمان ناتو و نماینده های نهاد هاي سیاسی افغانستان در کشور استقرار یافته است و افغانستان در حال حاضر دارای دولت و پارلمان مستقل و قانونی است و هیچ نهاد و یا فرد بیگانه ای حق ندارد که از طرف دولت و مردم افغانستان تصمیم بگیرد و بنام افغانستان به ارتکاب اعمال جنایتکارانه و ضد ارزشهای انسانی مبادرت ورزد

انجمن افغانها بعنوان یک نهاد اجتماعی( افغانی ـ سویدنی ) این عمل تشنج آفرین و دور از مدنیت بشری را محکوم مینماید و از عاملان چنین خشونت هایی بیزاری میجویدLämna ett svar