آیا می خواهید پولدار شوید؟

آیا می خواهید پولدار شوید؟

قسمت اول

 

 

چنانچه تمام وطنداران ما میدانند که در کشور سویدن نظر به کشور های دیگر پولدار شدن کمی مشکل تر است ، زیرا مالیات به حدی بلند است که نمی توان مقداری از پول ماهانهً خویش را ذخیره نمود و یا سرمایه گذاری درست و حسابی کرد.

بنأ بنده یک تعداد نظرات شخصی خویش را به دسترس هموطنان خویش قرار میدهم و امیدوار هستم از این طریق کمکی برای عزیزان خویش کرده باشم. قابل یاد آوری است که این برنامهً من هفته وار به نشر خواهد رسید و در هر نشریه من یک یا چند راه پولدار شدن به دسترس شما قرار خواهد گرفت.

 

1.      خرید و فروش اپارتمان

 

تا جاییکه من اطلاع دارم تعداد زیاد وطنداران ما از کشور ایران آمده اند، در آنجا اکثرأ کارهای ”ساختمانی” را مانند؛ کاشی کاری، رنگمالی، لین دوانی برق، نل دوانی و امثال این انجام داده و بلدیت دارند، لهذا این مشوره من مخصوص این تعداد از وطنداران من است.

دوستان!

شما اگر چهار دوست پیدا کنید که در رنگمالی، کاشی کاری، نل دوانی و سیم دوانی برق بلدیت داشته باشد می توانید با هم یک گروپ را تشکیل دهید. میدانید چی باید کنید؟

بلی، شما باید یک مقدار پول سر به سر نموده و همچنان یک مقدار از بانگ قرضه بگیرید و بعدأ یک اپارتمان که مثل خرابه باشد بخرید. (منظورم از خرابه این است که یک تعداد اپارتمان هایی وجود دارد که در وضعیت بسیار خرابی قرار دارد، در این صورت چنین اپارتمان ها را می توان به قیمت بسیار ارزان خرید.) همینکه اپارتمان را خریدید، شما که کارکشته هستید و هر کدام می دانید چطور اپارتمان را بازسازی نمایید باید سرسام آور شروع به کار نموده و به زودی اپارتمان را تنظیم و تزئین کنید، در این مدت شما مبلغی پول برای مواد ساختمانی مصرف خواهید کرد و همچنان وقت خودتان ضایع خواهد شد، اما در مقابل قیمت اپارتمان دقیقأ بلند میرود. بعد از اتمام کار دوباره اپارتمان را بفروشید.

امکان زیاد میرود که شما مفاد هنگفتی کنید و بعدأ همینطور به خرید، بازسازی و فروش اپارتمان ادامه دهید؛ یقین دارم که بزودی صاحب پول بیشماری خواهید شد.

به امید موفقیت شما عزیزان!

(م.ع) ویس ویسی

مسئول بخش انتگراشون انجمن افغانهاLämna ett svar