Inlåst i väntan på att tvångsutvisas

Irak vädjar till Sverige att sluta tvångsutvisa irakier som nekats asyl här. Trots skarp kritik från FN:s flyktingorgan UNHCR fortsätter Sverige som ett av få länder att tvinga tillbaka irakier som inte återvänder frivilligt. Zeinab, 26 år och från Bagdad, är en av de irakier som nu väntar på att tvångsutvisas till Irak.

– Ingen kan skydda mig, säger Zeinab.

Just nu är hon inlåst i Migrationsverkets förvar i Göteborg.

– Jag kom ju till Sverige för att rädda mitt liv, säger Zeinab.

Zeinab berättar att hon fick syra sprutad på sig hemma i Bagdad för att hon bar jeans.

– Jag fick brännskador på benen, men Migrationsverket säger att det här har ju redan hänt, varför ska det hända igen, säger Zeinab.

Zeinab har ingen anhörig kvar i Irak. De finns i USA nu, och eftersom hon är myndig har hon ingen rätt att återförenas med dem.

– Jag håller på att bli tokig, säger Zeinab, jag skadar hellre mig själv än återvänder till Irak. Men det enda de säger till mig här att jag kan få lugnande tabletter.

Det var i februari 2008 som Sverige och Irak skrev det så kallade återtagandeavtalet. Där står det att ”återvändandet ska ske stegvis, humant och under ordnade former.”

Det är det stycket i avtalet som Iraks Sverigeambassadör Hussain al Ameri hänvisar till när han nu vädjar till Sverige att sluta tvångsutvisa irakier som nekats asyl här. Irakier ska inte deporteras från Sverige med tvång, säger han.

– Den irakiska regeringen är redo att acceptera dem som kommer tillbaka frivilligt. Men tvångsdeportering finns det verkligen frågetecken kring.

Det bästa vore, säger Iraks Sverigeambassadör Hussain al Ameri, om Sverige kunde låta irakierna stanna här under en begränsad tid. Då hinner Irak förbereda deras återkomst.

– Mitt råd är att ge dem en chans att stanna och att ge irakierna en chans att förbereda en återkomst av de här migranterna.

Men migrationsminister Tobias Billström ser inga skäl att stoppa utvisningarna av irakier. Han tycker att avtalet fungerar bra.

– Sverige har inte sett någon anledning att revidera det avtal som finns på plats, och vi har inte heller mottagit någon officiell begäran från den irakiska regeringen om att omförhandla det avtal som gäller. Samarbetet mellan svenska och irakiska myndigheter fungerar väldigt väl och har gjort det sadan återtagandetavtalet skrevs under 2008.

Irak vädjar om stopp av tvångsutvisningar

Irak vädjar till Sverige att sluta tvångsutvisa irakier som nekats asyl här. Trots skarp kritik också från FN:s flyktingorgan UNHCR fortsätter Sverige som ett av få länder att tvinga tillbaka irakier som inte återvänder frivilligt.

Billström ser inga skäl att avbryta utvisningarna

Sedan återvändaravtalet trädde i kraft februari 2008 har över 800 irakier utvisats från Sverige med tvång.

Iraks migrationsminister tänker nu öka sina ansträngningar för att förmå länder som Sverige att stoppa tvångsutvisningarna. Det säger Iraks ambassadör i Stockholm i P1-programmet Konflikt i dag.

– Vi kommer nu aktivt att prata med de här länderna för att frysa tvångsutvisningarna, och låta beslutet tas av återflyttarna själva.

Iraks migrationsminister Dendar Najman kommer att inleda en aktiv dialog med de länder, däribland Sverige, som tvångsutvisar irakier. Det säger Iraks Sverigeambassadör Hussain al Ameri och citerar ministerns uttalande i den irakiska tidningen al-sabah tidigare i veckan.

Och migrationsministern betonar att det är de berörda själva som måste avgöra om de ska återvända eller inte.

– De ska bestämma om de vill åka tillbaka eller inte, och de ska inte skickas tillbaka med tvång.

Irakier som inte får uppehållstillstånd i Sverige ska inte deporteras med tvång, säger ambassadören, och ifrågasätter Sveriges tolkning av återvändaravtalet mellan Irak och Sverige.

– Den irakiska regeringen är redo att acceptera dem som kommer tillbaka frivilligt. Men tvångsdeportering finns det verkligen frågetecken kring.

Vi vill att irakier i exil kommer tillbaka, fortsätter Hussain al Ameri, men det är för tidigt. Det saknas jobb, bostäder, skolor och trots att våldet relativt sett har minskat är det fortfarande väldigt osäkert i stora delar av landet. Migrationsminister Tobias Billström. Foto: Henrik Montgomery/Scanpix. Tobias Billström.

Men migrationsminister Tobias Billström ser inga skäl att avbryta utvisningarna, utan tycker att avtalet fungerar väl.

– Sverige har inte sett någon anledning att revidera det avtal som finns på plats. Och vi har inte heller mottagit någon officiell begäran från den irakiska regeringen om att omförhandla det avtal som gäller utan avtalet är i kraft och tillämpas.

– Det kan sägas upp när som helst och så har inte gjorts. Och samarbetet mellan irakiska och svenska myndigheter fungerar väldigt väl och har gjort så sedan återtagandeavtalet skrevs under 2008.

Avsaknaden av ett fungerande mottagningssystem för återvändande exilirakier, som UNHCR har påtalat, är en intern angelägenhet för irakierna och inget som kan styra svenska beslut, anser Tobias Billström.

– Tittar man sedan på situationen när människor kommer tillbaka till Irak så talar vi om fria irakiska medborgare i ett fritt land som för andra gången nu har hållit ett fritt val.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4280088Lämna ett svar