درخواست تعلیق اخراج پناهجویان عراقی از طرف محکمه اروپا رد شد

درخواست تعلیق بازگشت ۲۰ عراقی ای که از سویدن اخراج می شوند، دیروز از طرف محکمه اروپا برای حقوق بشری، رد شد.

محکمه اروپا همه ۷۰ دوسیه پناهجویان عراقی را دیروز بررسی کرد، تمام این پرونده ها جواب رد گرفتند. دادگاه اروپا نیز به این عقیده است تمام که عراقی های عیسوی مذهب به صورت کلی در بازگشت به خانه در معرض اذیت و آزار نیستند.
تصمیم محکمه اروپا به این معنی است که کارکرد های حقوقی اداره کل مهاجرت و محکمه یا دادگاه مهارجرت سویدن مورد تائید دادگاه اروپا است. ولی ارزیابی های محکمه اروپا بسیار متفاوت از قضاوت کمیساری عالی ملل متحد در امور مهاجرین است. این اداره سویدن را بخاطر اخراج اجباری عراقی ها به بغداد با در نظر داشت تشنج ها در این منطقه، انتقاد کرده است.
سازمان عفو بین الملل و کمیساری عالی ملل متحد در امور مهاجرین از تصمیم سویدن در بازگشت عراقی ها انتقاد کرده است. مدلین سیدلیدز ، از امنیستی سویدن از دید محکمه اروپا نسبت به اوضاع عراق متآسف است.
– اینکه محکمه اروپا نگرش خود را نسبت به آنچه ما در خزان سال گذشته در مورد اوضاع عراق می دانستیم، عوض کرده است با وجودیکه در شرایط  عراق تغییری نیآمده است، بسیار متآسف هستم.
بررسی ۲۵۰۰ درخواست پناهجویان عراقی که از سویدن جواب رد گرفته اند و قرار است به کشور شان بازگشته شوند، از خزان سال گذشته در محکمه اروپا جریان دارد. تا حال ۲۷۲ مورد تکمیل شده که از این جمله تنها شش درخواست جواب مثبت گرفته اند و متباقی باید به عراق برگردند.
به کمک سازمان عفو بین الملل و دیگر سازمان های خیریه ۲۵۰۰ پناهجوی عراقی از جمله ۳۰۰۰ پناهجویی که قرار است اخراج شوند، درخواست تعلیق از محکمه اروپا کردند. از زمان متوقف ساختن اخراج عراقی ها، از ماه دسمبر تا کنون محکمه اروپا توانسته تصمیم خود را در مورد ۱۰ در صد این درخواست ها اعلام کند.
از نگاه حقوقی مسئله اخراج اجباری این گروه عراقی ها به خانه حل است. بخاطریکه محکمه اروپا عالی ترین مرجع است و از تصمیم آن نمی توان به جای دیگری شکایت کرد. با وجود این هم سازمان عفو سویدن می خواهد که اخراج عراقی ها را متوقف کرد.
– مدلین سید لیدز می گوید: فراموش نکیم که تعداد زیادی از کسانی که اخراج می شوند، مجبور به فرار دوباره می شوند.
نظر توفیق محمدی از گروه اقدام علیه اخراج پناهجویان در یوتبوری، را در مورد تصمیم محکمه اروپا در فایل صوتی بشنوید

سايت پژواکLämna ett svar