اخراج 248 پناهجوي افغان در سال گذشته

 

اداره مهاجرت اعلان کرده است که در سال گذشته به تعداد 248 پناهجوي افغان از سويدن اخراج اخراج شده استLämna ett svar