31 000 asylsökande i år

Ungefär 31 000 personer väntas söka asyl i Sverige i år enligt en prognos som Migrationsverket på onsdagen lämnade till regeringen.

Under 2010 sökte 31 819 personer asyl i Sverige, vilket var en ökning med 32 procent jämfört med året innan. Migrationsverket bedömer att antalet ligger kvar på ungefär samma nivå även i år. Verket står därmed fast vid den prognos som lämnades i oktober.

Samtidigt väntas arbetskraftsinvandringen öka något. Prognosen över antalet ansökningar om arbetstillstånd (förstagångsansökningar) höjs med 1 500 till 27 000 i år och kommande år. Fler väntas också registrera sin uppehållsrätt enligt EES-avtalet. Den siffran bedöms stiga med 4 000 till 28 000 per år jämfört med föregående prognos.

Migrationsverket lämnar fem prognoser till regeringen under året. Den prognos som nu har lämnats är förenklad. En mer utförlig och fördjupad prognos lämnas den 24 februari.

http://www.migrationsverket.se/info/3379.htmlLämna ett svar