دانش افشار بعد از هشت سال اجازه اقامت گرفت

دانش افشار که مدت طولاني در سويدن زندگي کرده ويکي از فعالين تظاهرات و مارش افغانها بود ،اينک اجازه اقامت دايمي دريافت نمود. انجمن افغانها دريافت اقامت را براي آقاي دانش افشار تبريک و تهنيت ميگويدLämna ett svar