روایتی انیمیشن از سرگذشت نوجوانان مهاجر افغان

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/04/110405_l13_afghan_migrant_vid.shtml

در سالهای اخیر، نزدیک به پنج هزار نوجوان افغان به دلیل جنگ و نا امنی افغانستان را ترک کرده و برای داشتن زندگی بهتر، خود را به بریتانیا رسانیده اند. در میان شان یکی هم کامران صافی است که داستان زندگی اش را در قالب یک انیمیشن درآورده و در سالن های بزرگ سینماهای اروپا نمایش می دهد. کامران در این فیلمش از کشته شدن پدرش بدست طالبان می گوید. برگردان گزارشی را می بینیم از مارک لوبیل، خبرنگار بی بی سی.Lämna ett svar