استعفا نامه ای سید خداداد فطرت

استعفا نامه ای سید خداداد فطرت از مسئولیت فرهنگی انجمن افغانها

خدمت جناب آقای نسیم سحر رئیس انجمن افغانها!

جنابعالی مستحضر هستند که درست در اپریل سال پار، قرار بود که نشست سالانه ای انجمن افغانها برگزار گردد و من هم از جانب محترمه استاد فریده زیرک رئیس اسبق انجمن و محترم دوکتور اسد زیرک به آن اجلاس دعوت شدم. تعداد اشتراک کنندگان در آن اجلاس از بیست و پنج نفر تجاوز نمیکرد و خانم فریده زیرک هم در همان اجلاس به علت کم کاری و عدم همکاری همکاران استعفا داد و دوباره خود را کاندید نکرد و حاضرین جلسه شما را بحیث رئیس جدید انجمن افغانها انتخاب کردند.

در آن اجلاس به من هم در بخش فرهنگی پیشنهاد همکاری دادند و من با علاقه فراوان پذیرفتم.

امید برآن بود که با تشریک مساعی اعضای شورای اجرائیه فعالیتهای مثمرتری در جهت بهبود کارهای انجمن صورت پذیرد. مهمترین چالشی که در پیشروی انجمن قرار داشت جستجوی راه هایی برای اخذ پروژه و جذب بیدراگ های دولتی بود که این امر بنابر کمبود فرد مسلکی تا مجمع عمومی امسال هم تحقق نپذیرفت.

اما در بخش فرهنگی با توجه به محرومیت از ابتدائی ترین امکانات، کارهای مثبت و خوبی انجام پذیرفت. حد اقل دو محفل فرهنگی، دو اجلاس عمومی، دو محفل گردهمآیی خانمها، ریزرویشن لوکال مجانی برای صرفه جویی از مصرف پول انجمن، نوشتن مقالات، پیامها به مناسبتهای مختلف، اطلاعیه ها و گزارشهای فعالیتها انجام گرفته توسط انجمن به همکاری و یا سهم مستقیم بخش فرهنگی صورت پذیرفت که در سایت انجمن به نشر رسیده است.

سهم گیری فعال و منظم در تمام جلسات نوبتی ماهانه، اشتراک در محافلی بیرونی که از انجمن دعوت بعمل آمده بود و حفظ ارتباط تنگاتنگ با رئیس انجمن را میتوان در جمله ای فعالیتهای برشمرد که به تناسب دیگر بخشهای انجمن چشمگیر بوده است. تمام کارکردهای مزبور نمایانگر یک تحول نسبی درسیستم اجراات انجمن بوده ولی بدان معنی نیست که قناعت بخش بوده و رضائیت مردم فراهم گردیده است.

بر هیچکس پوشیده نیست اگر تلاش خستگی نا پذیر آقای سحر نباشد هیچیک از اعضای انجمن حاضر نخواهد بود تا وقت شخصی خود را صرف امور انجمن نماید و این خود گذری جناب سحر قابل تقدیر است ولی فعالیتهای فردی و شخصی نباید اشتراک مساعی جمع را تحت الشعاع قرار دهد و مانع از دیده شدن اشتراک مساعی دیگران گردد.

گزارش آقای سحر در اجلاس سالانه ای انجمن و به اجمال گذشتن شان از کنار کارهای کیفی و قابل تعمق و تفکر و تأکید و مورد توجه قراردادن یک فرد خاص و نوع نگاه شان به یک عملکرد نمایشی و کم محتوا نشان دهنده ای مسیر کار انجمن بسوی امور گذرا، مقطعی و شکلی بوده و کسانی را که ارزشی فکر میکنند از ادامه ای همکاری با انجمن دلسرد میسازد.

سهل انگاری غیر قابل تصور اینکه باساس سفارش و تآکید جناب سحر گزارش نشست مجمع عمومی انجمن از روی  یادداشتهای منشی تحریر اجلاس توسط بخش فرهنگی نوشته، تهیه و تنظیم گردید ولی موقع نشر در سایت در زیر گزارش در عوض اسم نویسنده ای متن، جمله ای « سکرتر تحرير جلسه سالانه» به چشم میخورد که دلالت به فرد خاص دارد.

دو نمونه ای فوق را بخاطری ذکر نمودم که در معرض قضاوت خوانندگان این مطلب قرار بگیرد زیرا خودم با توجه به شخصیت ظاهری آقای سحر به یک نتیجه ای قابل استناد نرسیدم.

گرچه همکاری با انجمن افغانها یک عمل خیرخواهانه، افتخاری و بدون مزد بوده ولی اگر تصورشود که کار مفیدی انجام میگیرد به یک مسئولیت تبدیل میشود اما در نبود برنامه ریزی مشخص و عدم ارزشیابی عملکردها تاثیرات ذهنی منفی و مخرب را در قبال خواهد داشت.

نوشتن این استعفا نامه از جانب بنده به علت اختلاف شخصی با فرد و یا افراد خاصی نبوده بلکه بدلایل آتی ادامه همکاری ام را مؤثر احساس نمیکنم.

 

عدم حضور جوانان در پروسه برنامه ریزی انجمن                                             

بی توجهی به کارهای ارزشی و هدفمند و فوکس بیشتر بر پروگرامهای ظاهری و وقت تلف کن. *

پسیف عملکردن اعضای انجمن در قبال طرح پروژه ها بر خلاف حرفهائی که در جلسات بیان میشود

*عدم توانمندی در برآورده ساختن توقعات بالای مردم و بسنده کردن به کارهای کوچک و بزرگنمایی آنها تا سطحی که با واقعیت تطابق ندارد.

تلاش نکردن در جهت همگرایی و محبوس ماندن در قشر و حلقه ای خاص.

نداشتن وقت کافی و مصروفیتهای کاری.

امیدوارم که نامه ای بنده بی ادبی و خود ستائی تلقی نشود و آقای سحر هم با توجه به ارزشهای دموکراتیک و زندگی در یک جامعه ای مدرن این متن را در روی صفحه ای سایت انجمن به نشر برسانند.

با احترام

سید خداداد فطرت

2011.04.15Lämna ett svar