خشونت های ناموسی دلیل پذیرفته شده برای پناهندگی نیست

دو سوم از پناهجویانی که خشونت های ناموسی را به عنوان دلیل اقامت گرفتن در سویدن اعلام کرده اند از طرف اداره مهاجرت منفی گرفته اند

 

Manifestation på Sergels Torg till minne av mordet på Fadime Sahindal, som blev startskottet för debatten om hedersvåld.  Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX.

 

طبق گزارش تلویزیون سویدن از ١٥٨ پناه جو که مسایل ناموسی را دلیلی برای پناهندگی ارایه کرده اند ٩٨ نفر شان منفی گرفته اند. یکی از آنهایی که به دلیل منفی گرفتن از سویدن اخراج می شود پیام است. علی رغم این که پدر او فرزند پیام  را تهدید به قتل کرده است  و در حقیقت این مسله اداره مهاجرت نیز تردیدی ندارد اما حکم اخراج اجباری او از سویدن تغییری نکرده است. اداره مهاجرت می گوید سازمان های مدافع حقوق بشر کرد می تواند برای زنانی که مشکل دارند پناه گاه بدهند. اداره مهاجرت بعد از یک بازدید و بررسی از داخل کردستان به این  نتیجه رسیده ا ست. اما چندین سازمان فعال در کردستان قضاوت اداره مهاجرت را زیر سوال برده و گفته اند که امنیبت کافی در پناه گاه برای زنان وجود ندارد و در عین حال با کمبود جا برای متقاضیان حفاظت و حمایت مواجه اند

منبع : سايت پژواک

 

در زمينه مقاله رئيس صليب سرخ و

 Lämna ett svar