اتحادیه اروپا اجازه کنترل مرزهای کشورهای شنگن را می دهد

به دنبال ادامه شورش‌ها در کشورهای عربی، موج مهاجرین به کشور های اروپایی ازدیاد می‌یابد. اکنون فرانسه از اتحادیه اروپا خواسته است تا اجازه توسعه کنترل مرزها را بدهد. پس از انکه ایتالیا به پناهجویان تونسی ویزه موقت داده است، این افراد می‌توانند آزادانه به کشورهای دیگر اتحادیه اروپایی رفت و آمد کنند

روزگذشته کمسیون اتحادیه اروپا پیشنهادی را ارائه کرد که نزدیک به درخواست فرانسه است. این کمسیون پیشنهاد می‌کند که کشورهای شنگن در مواقع خاص می‌توانند سرحدات خود را کنترل کنند. در این پیشنهاد همچنین آمده است که کشورهای اتحادیه اروپا یک سیستم پناهندگی مشترک داشته باشند و مرز بیرونی کشورهای شنگن کنترل سخت‌تر شود.
ولی به گفته کمیشنر اتحادیه اروپا، سیسیلیا ملم‌ستروم، این کمسیون بر اساس خواست‌های فرانسه اقدام نمی‌کند.
– درگذشته هم کنترل مرزی در یک و یا چندین کشور شنگن صورت گرفته است، به طور نمونه در زمان رویدادهای بزرگ ورزشی، تا ماتع ورود گروه های ولگرد شد. وی اضافه می‌کند: ما نیاز داریم این متن را واضح‌تر بنویسیم. شرایط خاص می‌تواند طوری تفسیر شود که کشور خاصی به دلایل محتلف تحت فشار شدید باشد. زمان و چگونگی این شرایط خاص باید تعریف شود.

منبع : سايت پژواک

 Lämna ett svar