اطلاعيه خدمت افغانهاي عزيز مقيم سويدن

به اطلاع هموطنان عزیز رسانیده میشود که غرض معرفی بهتر کلتور و عنعنات کشور عزیز مان افغانستان به افسران و سربازان سویدن که جهت خدمت و بازسازی عازم افغانستان میباشند، نشست هائی از جانب وزارت دفاع این کشور ترتیب داده شده است که ما میتوانیم با سهم گرفتن خویش درین نشست ها، آنهارا با کلتور و عنعنات پسندیده ئی مردم خویش در مقابل معاش خوب با خبر ساخته و آماده خدمت به افغانستان بسازیم

شرایط شمولیت: تابعیت سویدن و یا داشتن اقامه دایمی درین کشور میباشد

ثبت نام برای گروپهای خزانی تا آخر ماه می جریان دارد

هموطنان عزیزیکه علاقه مند باشند و خواهش سهمگیری درین نشست ها را داشته باشند، میتوانند جهت معلومات بیشتر با شماره تیلفون ٠٧٣٦١٥٢٤١٤ با محترم عیسی ایوبی در تماس شوند

 Lämna ett svar