تورنمنت واليبال افغانها در دنمارک در ماه اپريل

دراين تورنمنت 11 تيم از افغانها ويک تيم ترکي اشتراک داشتند که در آن مقام هاي اول ودوم را تيم هاي سويدن از مالمو احراز نمودند.گوشه هاي اين مسابقات را در فلم هاي زيرمشاهده کنيدLämna ett svar