تيم افغانها قهرمان تورنمنت کريکت در ستوکهولم شد

به تاريخ 30 ماه مي يک تورنمنت کريکت توسط تيم کريکت پاکستاني ها در هوسبي ستوکهولم به راه انداخته شد ودراين تورنمنت 12 تيم از کشور هاي پاکستان ، هند ، سريلانکا وافغانستان اشتراک داشتند . برنده اين تورنمنت تيم افغانها به سرتيمي جوان بسيار پرتلاش و مسوول شعبه ورزشي انجمن افغانها ، وکيل جان جلالي گرديد .

 

 

 Lämna ett svar