Avgjorda asylärenden Migrationsverket innevarande år

Avgjorda asylärenden Migrationsverket innevarande år

Då skulle 1008 asylansökningar ha fått bifall av 1 544 från afghanska asylsökande i år, dvs ja till 65 procent.
Det lå¨ter ju väldigt bra, men ”bifall” brukar betyda tillfälliga uppehållstillstånd
Lämna ett svar