انتقاد از اداره کل امورمهاجرت

بررسی گسترده ای که کمیساریای عالی امورپناهندگان سازمان ملل  درمورد اداره ی کل امورمهاجرت سوئد انجام داده، نشان می دهد که کمبودهای وسیعی درکاراین اداره وجوددارد. یکی از این کمبودها، رسیدگی و تصمیم گیری های بسیارمتفاوت درمورد پرونده ی پناهجویان عنوان شده است، مورد دیگربه کارگماردن کارکنان و دستیاران حقوقی نامناسب است

دراین مورد باورعمومی براین است که یکی از مهم ترین عوامل برای جلب اعتماد پناهجویان که پرونده هایشان به درستی مورد بررسی و تصمیم گیری قرارمی گیرد، وجود مشاوران و دستیاران حقوقی مناسب و کارآزموده است. Liv Feijen تهیه کننده ی گزارش کمیساریای پناهندگان می گوید که کارآیی های بسیار متفاوتی را درمیان کارکنان و دستیاران حقوقی دراداره مهاجرت دیده است، اما آنها دراستخدام این اداره نیستند.
یک کمبوددیگرکه درگزارش کمیساریای عالی امورپناهندگان سازمان ملل به آن اشاره شده، عدم ثبت سلامت و وضعیت پزشکی پناهجویانی ست که مورد شکنجه قرارگرفته اند. به گفته ی  ليف فيجتن بیش از۵۰ درصد پناهجویان متقاضی اقامت در سوئد مورد شکنجه قرارگرفته اند و ثبت وضعیت پزشکی آنها بسیارمهم است.
کمیساریای پناهندگان پیشنهادکرده است که بررسی کنندگان و مشاوران اداره مهاجرت دوره های آموزشی ویژه ای بگذرانند و برگه های آماده ی یکسانی نیز برای بررسی پرونده ها تهیه شود.
محمدعقیلی
mohamed.aghili@sverigesradio.se

منبع : سايت پژواک

اطلاعات بيشتر را در سايت راديوي سويدن به زبان سويدني بخوانيد

UNHCR riktar skarp kritik mot Migrationsverket

 

 Lämna ett svar