جشني براي گراميداشت فارغ التحصيلان سال 2011

کانون جوانان به افتخار فارغ النحصيلي محصلان افغان ليسه هاي استکهلم ، به تاريخ دوم اکتوبر2011جشني برگزار مينمايند.
گفتني است که زمان و محل برگزاري برنامه تغيير کرده است .تفصيل خبر را در ادامه مطلب مطالعه نمائيدLämna ett svar