فراخوان اجلاس مشورتی انجمنهای افغانی شهر استکهلم پيرامون ايجاد يک شوراي منتخب مسجد

اجلاس شوراي مشورتي انجمنهاي افغاني وشخصيت هاي اجتماعي در شهر استکهلم از تمام افغانهاي عزيز دعوت بعمل ميآورد که غرض انتخاب يک شوراي رهبري مسجد افغانها در جلسه عمومي افغانها که روز يکشنبه مورخ 30 اکتوبر در فولکيت هوس بگرموسن استکهلم داير ميگردد ، اشتراک ورزيده وبا پيشنهادات ،نظريات وکانديد نمودن خود ويا ديگر عزيزان در شوراي مسجد سهم فعال گيرند

زمان : يکشنبه 30 اکتوبر از ساعت( 12.00) دوازده الي ( 16.00)چهار عصر
مکان : تالار بزرگ فولکيت هوس بگرموسن
Lillåvägen 44
128 45 Bagarmossen
Kollektivtrafik: Bagarmossen T-bana

تفصيل فراخوان به زودي نشر ميشودLämna ett svar