مارش بزرگ دفاع از حق پناهندگی ۲۸ اکتبر در استکهلم

مردم٬ انسانهای شرافتمند؛ وجدانهای آگاه و بیدار

مارش دفاع از حق پناهندگی٬ پاسخی به بازداشتهای وسیع پناهجویان و تحویل آنها به رژیمهای سرکوبگر و آدمکش است. این مارش جوابی است به سیاستهای دست راستی دولت سويدن که مداوما از پناهجویان قربانی میگیرد٬ این حرکتی است در ضدیت با راسیسم و نژادپرستی که خطری برای همه جامعه است. حرکتی است در دفاع از حق حیات و زندگی هزاران انسان که نیازمند کمک هستند.
۲۸ اکتبر فقط یک روز نیست! بلکه تلاش برای ایجاد همبستگی با انسانها بجای ایجاد کینه و نفرت علیه آنهاست. تلاش و مبارزه برای برقراری یک سیاست پناهنده پذیری انسانی است. اعمال اراده و رای ما برای تغییر فوری وضعیتی است که زندگی را برای هزاران پناهجوسیاه کرده است

 

مردم٬
همه شما را فرا می خوانیم که به این صف اعتراضی بپیوندید! تا متحد ویکپارچه مارش بزرگ روز ۲۸ اکتبر در شهر استکهلم را به یک روز تاریخی و فراموش نشدنی بدل کنیم! در این روز دهها کاروان از سراسر سوئد( سويدن ) به استکهلم خواهند آمد تا فریاد اعتراض ما را رساتر کنند!

جمعه ۲۸ اکتبر ساعت ١۷ میدان سرگل
مارش اعتراضی به سمت پارلمان سويدن

کمیته برگزای مارش ۲۸ اکتبر

 • فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی
 • سازمان پناهندگان ــ بی مرز
 • کمیته پناهندگان ــ Asylkommitté
 • انجمن افغانها درسويدن
 • انجمن مردم افغانستان
 • حزب کمونیست کارگری ایران
 • برای ایران آزاد
 • نگهبانان پرچم ایران
 • حزب چپ سوئد
 • حزب عدالت سوئد
 • حزب دمکرات مسیحی
 • حزب محیط زیست سوئد
 • رادیو همبستگی ــ استکهلم
 • رادیو همبستگی ــ مالمو


Lämna ett svar