”Marschen för asylsökandes rättigheter”.

Många asylsökande saknar allmänna rättigheter så som arbete, sjukvård och social säkerhet. Dessa människor lever under omänskliga levnadsvillkor.. Samtidigt som deras livssituation har blivit sämre har lagarna också blivit striktare. De har under flera år levt under ångest och rädsla om hur deras framtid kommer att avgöras. Många som lever i dessa omständigheter har väntat på svar i ett flertal år. Det sätt som Sverige behandlar asylsökande strider emot FN:s konvention för asylrätt. Det här vägrar vi att acceptera. 

Våra förhoppningar är att tillsammans med asylsökande, organisationer som kämpar för frihet och rättvisa anordna en stor marsch, vilken leder till att asylsökande får sina rättigheter tillgodosedda. För att kunna stoppa massutvisningar av asylsökande från Sverige, ändra och påverka svenska asylpolitiken, måste man kämpa tillsammans och få den allmänna opinionen på vår sida. Vår strävan är att skapa en rättvis, rättssäker och human flyktingpolitik.  Vi kallar detta erbjudande  för ”Marschen för asylsökandes rättigheter”.

I samband med denna manifestationden 28 oktober 2011i Stockholm, vill vi lämna nedanstående upplysningar;

1- Vi bjuder in samtliga partier, Amnesty,Asylkommitte och enskilda personer som talarae

2- Preliminär samling äger rum kl. 17:00-18:00 vid Sergelstorg i Stockholm. Under tiden lyssnar vi på musik och tal. Därefter marscherar vi mot Riksdagshuset.
3- Vår tanke är att träffa några riksdagsledamöter och berätta om anledningen till denna kampanj och sedan förklara resultaten för demonstranterna.
4- Manifestation den 28 oktober 2011 i Stockholm, berör alla flyktingar, personer och organisationer som kämpar för flyktingars rättigheter. Vi uppmanar alla dessa berörda att med allt kraft mobiliserar för 28 oktober marschen. Vi vill förstås samarbeta med dem som vill vara med, organisera och driva en lyckad kampanj. Det behövs gemensam kamp för att försvara rätten till asyl.

  

Datum: Fre den 28/10

Tid: mellan kl  17-18
Plats:
SergelstorgLämna ett svar